E-biznes, czyli biznes elektroniczny funkcjonuje na rynku już od 1995 roku. Jego twórcą była firma IBM. Początki biznesu elektronicznego miały już w latach 60-tych, wówczas głównie opierał się na wymianie dokumentów między przedsiębiorcami, kontrahentami (EDI).

W dobie rozwoju Internetu, szybkich łączy i tak szerokiej dostępności e-biznes można powiedzieć, iż rozwinął swe skrzydła. Internet nie jest już produktem wybrańców, przedsiębiorstwo duże czy małe, praktycznie każdy ma już go w posiadaniu.

Czym w zasadzie jest e-biznes? Termin ten obejmuje praktycznie wszelkie aspekty kupna i sprzedaży, wymiany dokumentów tudzież informacji. To prowadzenie wszelkich transakcji między kontrahentami, dostawcą usługi a jego konsumentem. To między innymi sklepy internetowe (e-shop), aukcję internetowe (e-auction), czy usługi zaufanie (trust services).